Musiklexikon

Musiklexikon

Moshe Atzmon

Name Atzmon, Moshe
geboren ..1931 -
Kategorie Dirigent