Musiklexikon

Musiklexikon

Mario Albioso

Name Albioso, Mario
Kein Bild
geboren ..1620 Nasi auf Sizilien
gestorben ..1686 Palermo
Nation Italien