Musiklexikon

Musiklexikon

Simon Amorosius

Name Amorosius, Simon
Kein Bild
geboren ..1550 Krakau
gestorben ..1604
Nation Polen